2% Podporte nás

V roku 2013 sme založili občianske združenie LEVICE ĽADOVÉ LEVY. Touto cestou sa chceme uchádzať o podporu našej činnosti prostredníctvom darov, sponzorských príspevkov, 2% z daní a reklamnej činnosti. Ak máte záujem podporiť naše združenie akoukoľvek formou, neváhajte nás kontaktovať na icelions@icelions.sk.

ÚDAJE UVÁDZANÉ V DAŇOVOM PRIZNANÍ, resp. vo vyhlásení o pokukázani 2% (1%) z dane

IČO: 42338140

Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Názov: LEVICE ĽADOVÉ LEVY

Sídlo: KU BRATKE 1, 934 01, LEVICE

V nasledujúcich riadkoch uvádzame krátky návod, ako nás môžete podporiť darovaním 2% (1%)z Vašich daní.

Novinkou od r.2016 je možnosť zaškrtnutia kolónky v daňovom priznaní resp. poukázaní 2%, o tom či chcete aby naše občianske združenie vedelo, že ste jeho darcom.

PRÁVNICKÁ OSOBA FYZICKÁ OSOBA ZAMESTNANEC
na strane č. 12 vyplniť údaje o prijímateľovi – našom združení na tlačive typu A na strane č. 5 vyplniť údaje o prijímateľovi – našom združení, na tlačive typu B na strane č. 11 1.Požiadať zamestnávateľa o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane, a2. vyplniť editovateľné vyhlásenie

obe tlačivá doručiť na daňový úrad do 30.4., prípadne len zamestnávateľovi nahláste údaje o našom OZ (ak si zamestnanec DP podáva sám je potrebné aj vytlačiť a vyplniť spodný súbor)

Daňové priznanie právnickej osoby PO_DPPOv17 editovateľné tlačivo typ A, a potvrdenie FO_DPFOAv16  a  FO_DPFOAv16-potvrdenie editovateľné vyhlásenie Vyhlásenie-2018-DP-2017-editovateľné
Potvrdenie o podaní daňového priznania PO_DPPOv17-potvrdenie editovateľné tlačivo typ B, a potvrdenie FO_DPFOBv17 a FO_DPFOBv17-potvrdenie a  Zamestnanec_Potvrdenie-2018-DP-2017-editovatelne

 

Ako firma môžete darovať 1 % alebo 2 % z Vašej dane, podľa nasledujúcich kritérií:

  • Ak právnická osoba v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, môžete poukázať iba 1 % z dane.
  • Ak právnická osoba v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, môžete poukázať až 2 % z dane.

ukážka daňového priznania PO

screen danove priznanie PO